ΤΡΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τρία προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας συνολικού προϋπολογισμού 184 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Κωστής Χατζηδάκης. Πρόκειται για τις δράσεις «Σύγχρονη Επιχείρηση», «Διαπιστευθείτε» και «Στηρίζω» που θα προκηρυχθούν το φθινόπωρο, και απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.


Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε σήμερα ότι το ΕΠΑΝ κατατάσσεται στην πρώτη θέση από πλευράς προόδου μεταξύ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Δ’ ΚΠΣ. Όπως είπε, ο στόχος για ενεργοποίηση του 40% των πόρων του προγράμματος, ως τον Οκτώβριο, θα υπερκαλυφθεί, και η ενεργοποίηση θα φθάσει στο 45%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε πόρους ύψους 1,4 δισ. ευρώ. Ήδη έχουν προκηρυχθεί προγράμματα ύψους 910 εκατ., μεταξύ αυτών το πρόγραμμα ΤΕΜΠΜΕ, η νεανική και γυναικεία επιχειρηματικότητα, τα κουπόνια καινοτομίας, η πράσινη επιχειρηματικότητα και η απόσυρση κλιματιστικών.

Σύμφωνα με τον ειδικό γραμματέα Ανταγωνιστικότητας κ. Λ. Σταυρόπουλο, αν συνυπολογιστούν οι πόροι του ΕΠΑΝ και τα δάνεια που δόθηκαν μέσω ΤΕΜΠΜΕ, το υπουργείο Ανάπτυξης έχει κινητοποιήσει πόρους συνολικού ύψους 11 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τα επιμέρους χαρακτηριστικά των προγραμμάτων που ανακοινώθηκαν έχουν ως εξής:

-«Σύγχρονη Επιχείρηση»: Στοχεύει στην ενσωμάτωση σύγχρονης τεχνογνωσίας και καινοτομίας, ενίσχυση της εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές, πιστοποίηση της επιχείρησης με βάση τις απαιτήσεις σύγχρονων πανευρωπαϊκών προτύπων, βελτίωση ήδη εγκατεστημένων συστημάτων διαχείρισης, ενίσχυση των υποδομών προκειμένου οι επιχειρήσεις να ικανοποιούν τις απαιτήσεις για την πιστοποίηση τους, πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών ή δοκιμές προϊόντων σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα.

Ο προϋπολογισμός είναι 80 εκατ. ευρώ, από τα οποία 40 εκατ. η δημόσια δαπάνη, ενώ τα έργα που θα ενταχθούν πρέπει να έχουν προϋπολογισμό 30.000 – 150.000 ευρώ για μεταποίηση και τουρισμό ή 30.000 – 80.000 για υπηρεσίες και εμπόριο. Τα ποσοστά χρηματοδότησης είναι 50% ενώ στα νησιά με λιγότερους από 5.000 κατοίκους, τις πυρόπληκτες και σεισμόπληκτες περιοχές είναι 60%.

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν πρέπει να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας, να ασκούν δραστηριότητα από 01/01/2007, να έχουν μέσο όρο κύκλου εργασιών πάνω από 30.000 ευρώ το 2007 και 2008 και να έχουν θετικό μέσο όρο των κερδών προ φόρων και αποσβέσεων, την τελευταία τριετία. Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, επαλήθευση και πιστοποίηση, διαμόρφωση χώρων, εξοπλισμό για ηλεκτρομηχανολογικά, υλικό ΗΥ, λογισμικό κλπ. Οι προτάσεις θα υποβάλλονται από 28 Σεπτεμβρίου έως 31 Οκτωβρίου.

-«Διαπιστευθείτε»: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων. Ο προϋπολογισμός είναι 24 εκατ. ευρώ, το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50% και η προθεσμία υποβολής προτάσεων αρχίζει στις 28 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 31 Οκτωβρίου. Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν εξοπλισμό, λογισμικό, υποστηρικτική βιβλιογραφία, διεξαγωγή διεργαστηριακών συγκριτικών δοκιμών ικανότητας, αρχική διακρίβωση προτύπων εργαστηρίου, υπηρεσίες συμβούλων & φορέα διαπίστευσης.

-«Στηρίζω»: Στοχεύει σε διευκόλυνση και χρηματοδότηση πολύ μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων στον κλάδο της μεταποίησης για την κάλυψη άμεσων, μικρών, αλλά στρατηγικής σημασίας αναγκών. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 80 εκατ. ευρώ και ο προϋπολογισμός των έργων από 10.000 ως 60.000 ευρώ. Το ποσοστό χρηματοδότησης είναι 50%, ή 60% σε μικρά νησιά, πυρόπληκτες και σεισμόπληκτες περιοχές.

Επιλέξιμες είναι υφιστάμενες πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες:

Δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης.

Έχουν κλείσει τουλάχιστον μία φορολογική χρήση με μέσο όρο κύκλου εργασιών από 20.000-2 εκ ευρώ.

Για τις παλαιότερες επιχειρήσεις, ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών την τελευταία τριετία πρέπει να είναι από 20.000-2 εκ. ευρώ

Απασχολούσαν 0-9 εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας το 2008.

Διαθέτουν μέσο όρο κύκλου εργασιών, την τελευταία τριετία, από 20.000-2 εκ. ευρώ.

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν εξοπλισμό και ειδικές εγκαταστάσεις, κτιριακά και διαμόρφωση χώρων, δαπάνες διαφήμισης και προβολής, άυλες δαπάνες (μεταφορά τεχνογνωσίας, πιστοποίηση προϊόντων κλπ.). Υποχρεωτικά, κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει μία ή δύο από τις προαναφερόμενες κατηγορίες δαπανών.

Οι προτάσεις θα υποβάλλονται από 15 Σεπτεμβρίου έως 31 Οκτωβρίου.  

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ