Τμήμα Τουρισμού Περιφερειακής Ενότητας Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια του ετήσιου παγκόσμιου συνεδρίου “Ο Όμηρος στον κόσμο”

Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη αναγκών διαμονής σε ξενοδοχείο 36 ατόμων, στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης με τη EUROCLASSICA και την Ομηρική Ακαδημία, του ετήσιου παγκόσμιου συνεδρίου με τίτλο “Ο Όμηρος στον κόσμο”, που θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως και τις 21 Ιουλίου 2019, στη Χίο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους, υπογεγραμμένες και σφραγισμένες σε κλειστό φάκελο μέχρι την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00, στο Τμήμα Τουρισμού ΠΕ Χίου (Πολυτεχνείου 1, 82131 Χίος)

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται αναλυτικά η πρόσκληση με συνημμένο το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: