Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας εξοπλισμού για τη συντήρηση ραδιοεπικοινωνιών και εξοπλισμού προσωπικού

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Χίου καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια των κάτωθι:

-Εξοπλισμού προσωπικού του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Χίου και

-Εξοπλισμού για τη συντήρηση ραδιοεπικοινωνιών του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Χίου 

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν  είτε με e-mail στο i.kountouriadis@chios.pvaigaiou.gov.gr ,είτε με fax στο 22713 – 50548, είτε δια χειρός, στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, οδός Πολυτεχνείου 1, από την 8η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 11η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρες από 8:00 π.μ. με 14:00 μ.μ.

Επισυνάπτονται οι σχετικές Προσκλήσεις.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ