Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εξοπλισμό

 

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου προτίθεται να ενισχύσει με ομαδικό εξοπλισμό της Εθελοντικές Ομάδες Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται στο νησί μας με τα κάτωθι υλικά :

  

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ

1

Σωλήνες πυρόσβεσης, Φ.25, 15 – 16 bar

176

2

Σωλήνες πυρόσβεσης, Φ.45, 15 – 16 bar

26

3

Σωλήνες πυρόσβεσης, Φ.65, 15 – 16 bar

13

4

Συστολικό 25/45

28

5

Συστολικό 45/65

11

6

Δίκρουνο 45/2Χ25

13

7

Αυλός 25

13

8

Αυλός 45

5

 

Τα παραπάνω πρέπει να διαθέτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές του Πυροσβεστικού Σώματος, επίσης να υπάρχει η κατάλληλη  πιστοποίηση (ISO) προϊόντων και επιχειρήσεων για την διάθεση τους.   

Oι παραπάνω ποσότητες δύναται να τροποποιηθούν προς όφελος των απαραίτητων αναγκών ανάλογα με τις προσφέρουσες τιμές

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν με e-mail, ή με FAX, ή δια χειρός στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 και ώρα 13:00.

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ