ΤΕΣΣΕΡΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Παρουσίαση τεσσάρων νέων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ από την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λούκα Τ. Κατσέλη
30 Μαρτίου, 2010

Τρίτη, 30 Μαρτίου 2010

Τέσσερα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 275 εκατ. ευρώ, τα οποία θα έχουν ενεργοποιηθεί αμέσως μετά το Πάσχα και μέχρι τα τέλη Μαΐου, με στόχο την άμεση ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας, παρουσίασαν σήμερα σε συνέντευξη Τύπου η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Λούκα Τ. Κατσέλη, ο Υφυπουργός κ. Στ. Αρναουτάκης και οι Γενικοί Γραμματείς Επενδύσεων και Βιομηχανίας, κ.κ. Γ. Πετράκος και Αλ. Φούρλας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απομαγνητοφώνησης της Συνέντευξης Τύπου:

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καλημέρα σας. Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, παρουσιάζει σήμερα το πρόγραμμα «Ελληνική Μεταποίηση 2010». Είναι ένα πρόγραμμα με τέσσερις δράσεις του ΕΣΠΑ για τη στήριξη και ενίσχυση της ελληνικής μεταποίησης. Με το πρόγραμμα «Ελληνική Μεταποίηση 2010», αποδεικνύουμε στην πράξη ότι η κυβέρνηση θέλει να στηρίξει και στηρίζει με δράσεις υψηλού αναπτυξιακού αποτελέσματος κλάδους της οικονομίας που πλήττονται και επιχειρήσεις που είναι βιώσιμες και αποδοτικές.

Με τις δράσεις αυτές, διοχετεύουμε στην αγορά 275 εκατ. ευρώ, δίνοντας μια ανάσα σε πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ακριβώς τη στιγμή που την έχουν ανάγκη. Με το πρόγραμμα που σήμερα παρουσιάζουμε, εκτιμούμε ότι θα ενισχυθούν πάνω από 6.000 υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις οποίες ανοίγουμε νέες προοπτικές, ώστε να εκσυγχρονίσουν την παραγωγική τους διαδικασία, από την προμήθεια πρώτων υλών, την επεξεργασία των προϊόντων μέχρι και τη διάθεσή τους στην αγορά.

Να αναπτύξουν την καινοτομία σε όλα τα στάδια της δραστηριοποίησής τους. Να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα και η εξωστρέφεια σε μια δύσκολη περίοδο. Να ενθαρρύνουμε τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον παραγωγικών μεθόδων.

Οι τέσσερις δράσεις είναι οι ακόλουθες:

Πρώτη δράση, «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες». Η δράση αυτή έχει συνολικό δημόσιο προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ και αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης. Δικαιούχοι είναι βασικά οι εταιρείες όλων των κατηγοριών, ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ, ατομικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας, καθώς και συνεταιρισμοί. Δηλαδή, επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 50 εργαζόμενους και έχουν τζίρο μικρότερο από 10 εκατ. ευρώ.

Το ύψος κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ανέρχεται από 40.000 έως 200.000 ευρώ. Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης κλιμακώνεται από 35% μέχρι 45% σε τρεις κλίμακες ανά γεωγραφική ζώνη – 35%, 40% και 45%. Υπολογίζουμε ότι θα ωφεληθούν πάνω από 4.500 επιχειρήσεις, ενώ η προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευτεί αρχές Μαΐου.

Με τη δράση αυτή, προωθείται ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας και της διοίκησης των επιχειρήσεων, ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας, η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, η λειτουργία των επιχειρήσεων με μεθόδους φιλικότερες προς το περιβάλλον, η ανάπτυξη της καινοτομίας, η εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης. Η υποβολή προτάσεων θα ξεκινήσει αρχές Μαΐου.

Δεύτερη δράση είναι η «Πράσινη Επιχείρηση 2010». Η δράση αυτή έχει συνολικό δημόσιο προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ και, όπως και η προηγούμενη δράση, απευθύνεται σε υφιστάμενες μεταποιητικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των ειδών που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας.

Το ύψος του επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000 μέχρι 200.000 ευρώ και το ποσοστό της επιχορήγησης κυμαίνεται και πάλι σε 35%, 40% και 45% ανά γεωγραφική ζώνη. Προβλέπεται ότι θα επιχορηγηθούν πάνω από 600 επιχειρήσεις. Η προδημοσίευση θα πραγματοποιηθεί άμεσα και η προκήρυξη αμέσως μετά το Πάσχα.

Με τη δράση αυτή, στοχεύουμε στη μείωση του ενεργειακού και, κυρίως του περιβαλλοντικού, αποτυπώματος μεταποιητικών επιχειρήσεων, στην ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών, στη βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων και στη μείωση του ελλείμματος κοινωνικής αποδοχής για τη μεταποιητική δραστηριότητα, καθώς και στη συμμόρφωση επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα με διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα.

Τρίτη δράση, «Πράσινες Υποδομές 2010». Η δράση αυτή έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 30 εκατ. ευρώ και απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και της διαχείρισης αποβλήτων. Αφορά τόσο σε μικρές και πολύ μικρές, όσο και σε μεσαίες επιχειρήσεις. Το ύψος του επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 300.000 μέχρι 2,5 εκατ. ευρώ.

Το ποσοστό της επιχορήγησης κυμαίνεται για τις μεν μεσαίες επιχειρήσεις σε 30%, 35% και 40% ανά γεωγραφική ζώνη, για τις δε μικρές και πολύ μικρές αυξάνεται και κυμαίνεται από 35%, 40% και 45%, πάλι ανά γεωγραφική ζώνη. Προβλέπεται ότι θα επιχορηγηθούν 100 περίπου επιχειρήσεις, ενώ η προδημοσίευση, όπως και στο προηγούμενο πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθεί άμεσα και η προκήρυξη αμέσως μετά το Πάσχα.

Βασικός στόχος της δράσης είναι να ενισχύσει την επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα της διαχείρισης και εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων.

Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η τόνωση της επιχειρηματικότητας στον τομέα της απορρύπανσης βιομηχανικών αποβλήτων, η βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων και η κάλυψη του ελλείμματος της χώρας σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων. Με τον τρόπο αυτό, πετυχαίνουμε και την επέκταση της δυναμικότητας της βιομηχανίας για την αξιοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών.

Η τέταρτη δράση είναι κλαδικά στοχευμένη. Αφορά στην «Ένδυση και Υπόδηση – Νέες Προοπτικές». Η δράση αυτή έχει συνολικό δημόσιο προϋπολογισμό 15 εκατ. ευρώ και είναι επιλέξιμες τόσο μικρές και πολύ μικρές, όσο και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης, της υπόδησης και του δέρματος, με σκοπό να ανακτήσουν δυναμικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, να γίνουν πιο καινοτόμες και εξωστρεφείς.

Το ύψος του επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται για τις μεν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις από 30.000 μέχρι 150.000 ευρώ, για τις δε μεσαίες από 80.000 έως 200.000 ευρώ. Το ποσοστό της επιχορήγησης κυμαίνεται για τις μεν μεσαίες επιχειρήσεις από 30%, 35% και 40% ανά γεωγραφική ζώνη, για τις δε μικρές και πολύ μικρές αυξάνεται και κυμαίνεται από 35%, 40% έως και 45% και πάλι ανά γεωγραφική ζώνη.

Προβλέπεται ότι θα επιχορηγηθούν 350 περίπου επιχειρήσεις, ενώ η προδημοσίευση θα πραγματοποιηθεί άμεσα και η προκήρυξη μετά το Πάσχα. Πρόκειται για μια σημαντική δράση, ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, η οποία ενισχύει την προβολή των προϊόντων των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά, αναπροσανατολίζει την εγχώρια μεταποιητική δραστηριότητα και παραδοσιακούς κλάδους προς κλάδους και προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Ουσιαστικά, κάνει πράξη την πολιτική για παραγωγική αναδιάρθρωση και δίνει κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις, ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομίας.

Με τις δράσεις που σήμερα ανακοινώνουμε, εγκαινιάζουμε μια νέα πολιτική, περισσότερο στοχευμένη στον τομέα της μεταποίησης. Θα ακολουθήσει μια σειρά προγραμμάτων μέχρι τον Μάιο, τα οποία θα είναι επίσης στοχευμένα και θα αφορούν συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας, όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός, οι υπηρεσίες.