ΤΔ 41 Συντάγματος Πεζικού στη Σαμοθράκη: Δημοσίευση Προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας νωπών κρεάτων και νωπών – κατεψυγμένων πουλερικών

Η ΤΔ 41 Συντάγματος Πεζικού ενημερώνει ότι θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο σχετικό για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Νωπών – Κατεψυγμένων Πουλερικών για τη Μονάδα – Ανεξάρτητες Υπομονάδες και Υπηρεσίες (ΛΑΦΣ, ΝΑΣΣΘ) της ΠΕ/ΤΔ 41 ΣΠ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι την Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021 και ώρα 10:00Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς (ΛΑΦ) Σαμοθράκης. 

Σχετικές πληροφορίες θα δίνονται από την ΤΔ 41 ΣΠ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο «ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΗ», Αλώνια Σαμοθράκης, ΤΚ 68002, τηλ.: 25510-41314 (Εσωτ: 2231 η 2166), φαξ: 25510-41314, email: td41sp@army.gr , καθημερινά 07:00 – 15:00 εκτός Σαββάτου & Κυριακής.

Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη περίληψη Διακήρυξης. 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: