Συμπλήρωση διευκρινίσεων του Οδηγού του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» & των Παραρτημάτων και Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προτάσεων.

Πατήστε στο link: http://www.antagonistikotita.gr/greek/news.asp?id=438