ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΙΟΥ

Κύριοι,

 Σας ενημερώνουμε  οτι η Νομαρχιακή Επιτροπή Β΄Ν.Α. Χίου διενεργεί πρόχειρο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη για τη σίτιση μαθητών του Μουσικού Σχολείου Χίου.

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται  η 22/10/2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 ενώ η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 23/10/2009, ημέρα Παρασκευή και μέχρι τις 10.00πμ.

Πληροφορίες και παραλαβή συμβατικών τευχών, όλες τις εργάσιμες ημέρες απο το Τμήμα Προμηθειών της Ν.Α. Χίου, Πολυτεχνείου 1, τηλ. 22710-44217.

Πηγή: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν.Α. ΧΙΟΥ