ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 8803/741/19-7-2011 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Σωκράτη Ξυνίδη, επήλθαν σημαντικές τροποποιήσεις και διορθώθηκαν σφάλματα του Οδηγού του Προγράμματος «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» αλλά και στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ως προς την περίοδο υποβολής των προτάσεων.

Επισυνάπτονται τα τροποποιημένα αρχεία:

α. Απόφαση Έγκρισης & Προκήρυξης (Α΄ τροποποίηση) β. Τροποποιημένος Οδηγός Προγράμματος γ. Περίληψη Προκήρυξης (Τροποποιημένη) και δ. Επικαιροποιημένη «Κάψουλα» Ενημέρωσης

 

Πηγή: ΕΛΑΝΕΤ