Πρώτη (1η) Απόφαση Έγκρισης/Απόρριψης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης έργων στη Δράση “Πράσινος Μετασχηματισμός” του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε Απόφαση (ΥΠΕΘΟΟ 6004/07.11.2023) Έγκρισης/Απόρριψης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης έργων στη Δράση “Πράσινος Μετασχηματισμός” του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

Τη σχετική Απόφαση μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

1η ΑΠΟΦ.ΕΓΚΡ.ΑΠΟΤΕΛ.ΑΞΙΟΛ_ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧ.