Πρόσκληση στην Εσπερίδα με θέμα “Εφαρμογή της εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων στην Π.Ε. Χίου”

Πρόσκληση στην Εσπερίδα με θέμα “Εφαρμογή της εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων στην Π.Ε. Χίου”

Η Εσπερίδα θα διεξαχθεί την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18:00, στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο. 

Επισυνάπτεται Δελτίο Τύπου καθώς και η Πρόσκληση με το αναλυτικό πρόγραμμα.

 

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: