Πρόσκληση επιχειρήσεων για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση “Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.)” για το έτος 2020

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (Β’ 4044/21.09.2020) η προκήρυξη της δράσης “Πρόσκληση επιχιερήσεων” για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση “Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) επιχειρήσεων” 

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε στον κάτωθι σύνδεσμο

https://www.efepae.gr/files4users/files/%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%99%CE%A3%CE%9F%CE%94%CE%A5%CE%9D%CE%91%CE%9C%CE%9F/%CE%9A%CE%A5%CE%91_%CE%9A%CE%A1%CE%97%CE%A4%CE%97_%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%9F_%CE%99%CE%A3%CE%9F%CE%94%CE%A5%CE%9D%CE%91%CE%9C%CE%9F.pdf 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ