Πρόσκληση ενδιαφέροντος συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την παροχή υπηρεσιών αντικατάστασης λαμπτήρων στα φώτα εμποδίων του Κρατικού Αερολιμένα Χίου

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του ΚΑΧΙΟ, για διαπραγμάτευση (σύμβαση ήσσονος αξίας) για την παροχή υπηρεσιών αντικατάστασης λαμπτήρων στα φώτα εμποδίων στο NDB του Κρατικού Αερολιμένα Χίου (ΚΑΧΙΟ) συνολικού προϋπολογισμού 410,00€. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεσης) θα διεξαχθεί στις 11 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00- 08:30 πμ στα γραφεία του ΚΑΧΙΟ.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ακόλουθη Πρόσκληση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ