ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Με πρωτοβουλία τoυ Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου αρχίζει η καταγραφή επενδύσεων, των οποίων η υλοποίηση καθυστερεί λόγω γραφειοκρατικών, διοικητικών ή άλλων εμπλοκών που έχουν σχέση με τη λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών, ώστε να απεμπλακούν το συντομότερο δυνατό. Η προσπάθεια αυτή γίνεται σε συνεργασία με την υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, κ. Θεόδωρο Πάγκαλο, Ομάδα Εργασίας Απεμπλοκής Επενδύσεων και τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων Ανάπτυξης, Υποδομών, Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης, Πολιτισμού καθώς και τους Γενικούς Γραμματείς ΕΟΤ και Ολυμπιακής Αξιοποίησης.

Για το λόγο αυτό δημιουργείται υπό τον Γενικό Γραμματέα Α.Δ. Αιγαίου ειδικό γραφείο καταγραφής, παρακολούθησης και απεμπλοκής των επενδύσεων στο Αιγαίο.

Το γραφείο καταγραφής, απεμπλοκής και παρακολούθησης των επενδύσεων της Α.Δ.
Αιγαίου έχει ήδη ξεκινήσει την δημιουργία σχετικού πίνακα με την συγκεντρωτική καταγραφή και παρουσίαση των επενδύσεων που χρήζουν αρωγής και παρέμβασης για την απεμπλοκή τους και ο οποίος περιλαμβάνει:
. Στοιχεία, περιγραφή, χαρακτηριστικά της επένδυσης.
. Καταγραφή των ολοκληρωμένων και των προς διεκπεραίωση σταδίων.
. Προσδιορισμό των καθυστερήσεων στη υλοποίηση του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική φόρμα που επισυνάπτεται, με τα της επένδυσης που χρήζει αρωγής και να την αποστείλουν στο Επιμελητήριο Χίου το συντομότερο, έτσι ώστε οι υπηρεσίες μας να προβούν σε ανάλογες ενέργειες.

Σχετικά Αρχεία: