ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ 96 ΑΔΤΕ

Σας ενημερώνουμε ότι, η 96 ΑΔΤΕ διακηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη συνεργείου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας του Στρατηγείου και του Βρεφονηπιακού Σταθμού της.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Χίου στις 21 Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10π.μ.

Οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισμού και λοιπές πληροφορίες θα δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην 96 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓΛ/γος Μονιός Ζαφείριος . Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22710-84242.

 

Πηγή: 96 ΑΔΤΕ