ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Επιμελητήριο Χίου ανακοινώνει τη διενέργεια πρόχειρου δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση της έκδοσης δώδεκα (12) φύλλων της μηνιαίας εφημερίδας του Επιμελητηρίου Χίου «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ», έτους 2010.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να αναλάβουν το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 21.000,00 ευρώ, να καταθέσουν στα γραφεία του Επιμελητηρίου Χίου σφραγισμένη προσφορά.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: 28/12/2009 και ώρα 13:30.
Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 28/12/2009 και ώρα 13:30.
Κριτήριο κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: