ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ

 Σας ενημερώνουμε οτι ο Κρατικός Αερολιμένας Χίου ανακοινώνει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με μοναδικό κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη ανάδοχου καθαρισμού χώρων και επιφανειών του Αεροσταθμού  του Κρατικού Αερολιμένα Χίου "ΟΜΗΡΟΣ" για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης τριών μηνών ακόμη.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν και να παραδώσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις 28 Απριλίου 2011, ημέρα Παρασκευή, κι από ώρα 11.00 μέχρι 11.30 στον Πρόεδρο της ειδικής επιτροπής του Αερολιμένα.

Πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά απο τον Κρατικό Αερολιμένα Χίου "ΟΜΗΡΟΣ" από 7.00 έως 14.00 στα τηλ. 2271081411-402

Πηγή: ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΧΙΟΥ