ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ RURAL INCLUSION, ΠΕΜΠΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010


Πρόσκληση στην Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Έργου "Rural Inclusion"

Μεστά, Δημοτικό Σχολείο , Πέμπτη 7 Οκτωβρίου (Ώρα : 14:15)

Η Ομάδα Έργου του Έργου Rural Inclusion σας προσκαλεί στην Συνάντηση Εργασίας που θα πραγματοποιηθεί στο παλιό Δημοτικό Σχολείο των Μεστών την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 14:15.
Στη Συνάντηση Εργασίας θα παρουσιασθούν οι νέες δημόσιες υπηρεσίες που πλέον θα είναι διαθέσιμες και ηλεκτρονικά μέσω του portal του Επιμελητηρίου Χίου www.chioschamber.gr . Στο Workshop θα συμμετέχουν περίπου 35 Ευρωπαίοι μέλη της Ομάδας Έργου αλλά και αξιολογητές από την Ε.Ε.
Το Έργο:
Tο ερευνητικό έργο Rural Inclusion αποσκοπεί στη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών (π.χ. μεθοδολογίες μοντελοποίησης υπηρεσιών και κατάλληλα προγραμματιστικά περιβάλλοντα), οι οποίες θα χρησιμεύσουν για την παροχή προηγμένων υπηρεσιών, από φορείς της δημόσιας διοίκησης σε αγροτικές περιοχές. Πιο συγκεκριμένα, βασική επιδίωξη είναι να αντιμετωπιστεί μία μακροχρόνια πρόκληση όσον αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες, δηλαδή η ελάττωση του γραφειοκρατικού φόρτου που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι αγροτικές επιχειρήσεις όταν καλούνται να συναναστραφούν με δημόσιους φορείς. Στα πλαίσια του στόχου αυτού, το έργο υιοθετεί μία υποδομή η οποία συνδυάζει σημασιολογικές υπηρεσίες ιστού, με συνεργατική εκπαίδευση εμπλεκόμενων φορέων και ευρεία χρήση διαδικτύου, σε Ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές στις οποίες θα δοκιμαστούν οι εφαρμογές του έργου. Το Rural Inclusion θα εστιάσει σε επιλεγμένες περιπτώσεις υπηρεσιών οι οποίες ήδη προσφέρονται σε ηλεκτρονική μορφή (e-government). Οι υπηρεσίες αυτές θα υποστηριχτούν από μία επαναχρησιμοποιούμενη διαδικασία μοντελοποίησης και ανάλυσης, και θα προσφέρονται σε ένα σημασιολογικό πλαίσιο το οποίο θα είναι σε θέση να αποσαφηνίζει τις ανάγκες των ΜΜΕ όταν χρησιμοποιούν μία συγκεκριμένη δημόσια υπηρεσία.
Πληροφορίες για το Έργο : http://www.rural-inclusion.eu/?q=el

Workshop -Συνάντηση Εργασίας

Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2010

Ώρα Θέμα
14: 15 Άφιξη συμμετεχόντων
14:30 14:45 Χαιρετισμός από Πρόεδρο Επιμελητηρίου Χίου, Αντώνη Ζαννίκο
14:45
15:30 Παρουσίαση Έργου Rural Inclusion (στόχοι, Ομάδα Έργου)
Παρουσίαση διαθέσιμων e- υπηρεσιών μέσα από το portal www.chioschamber.gr .
Παρουσίαση Living Lab (Ζωντανό Εργαστήριο)

Γ. Περρής, Επιμελητήριο Χίου
15:30
16:10 Εκπαίδευση χρηστών στην χρήση των e-υπηρεσιών , Φ. Κουρής, Ελληνογερμανική Αγωγή
16:10
16:30 Συζήτηση . Οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις on-line υπηρεσίες.
16:30
17:00 Διάλειμμα
17:00
17:30 Συμπεράσματα

Πληροφορίες για το Έργο

http://www.rural-inclusion.eu/?q=el

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ