ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΩΡΑ 18.30

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Παρακαλείστε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία του Επιμελητηρίου, την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 18.30΄, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Οργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης για το πρόγραμμα
«Εξοικονομώ κατ' οίκον».
ΘΕΜΑ 2ο: Υπόδειξη υποψηφίου στις εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού
Συμβουλίου του ΕΟΑΕΝ.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2013.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2012.
ΘΕΜΑ 5ο: Κατανομή ποσοστού 3% από εισπράξεις συνδρομών έτους 2011 στην
Ο.Ε.Β.Ε. Χίου και τα Σωματεία μέλη της.
ΘΕΜΑ 6ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Γεωργούλης

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ