ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΩΡΑ 20.00

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Παρακαλείστε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία του Επιμελητηρίου, την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 20.00΄, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Πυρκαγιά 18ης Αυγούστου 2012 :
• Ανάλυση επιπτώσεων στον τοπικό επιχειρηματικό & κοινωνικό ιστό
• Ανάληψη συλλογικών δράσεων με στόχο την περιβαλλοντική, κοινωνική & οικονομική ανασυγκρότηση του νησιού
• Ενημέρωση ΔΣ αναφορικά με αναληφθείσες πρωτοβουλίες του Επιμελητηρίου Χίου καθ όλη τη διάρκεια της καταστροφικής πυρκαγιάς.
ΘΕΜΑ 2ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ