ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ICT4GROWTH

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε ημερίδα ενημέρωσης για τη δράση ICT4GROWTH
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" σας καλεί ημερίδα και ενημέρωσης για τη δράση κρατικής ενίσχυσης ICT4GROWTH, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί πριν από την έναρξη υποβολής των προτάσεων της δράσης.
Βασικός σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή/και βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), τα οποία πρόκειται να συμβάλλουν στην υποβοήθηση της υγιούς επιχειρηματικότητας καθώς και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 11 Ιανουαρίου 2013 στο ξενοδοχείο Electra Palace Hotel, Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, 10557 Αθήνα.
Δεδομένης της διεξαγωγής παράλληλων εργαστηρίων ανά θεματική ενότητα, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα, η δήλωσή συμμετοχής σας θα πρέπει να περιλαμβάνει την επιλογή του εργαστηρίου στο οποίο επιθυμείτε να συμμετάσχετε.
Στην εκδήλωση μπορούν να συμμετάσχουν και κάποιοι από τους συνεργάτες σας.

Ο Προϊστάμενος
της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης

Χρήστος Χαρόπουλος

Συν.: Πρόγραμμα Ημερίδας
Δήλωση Συμμετοχής
Εσωτερική διανομή:
□ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»
 Γραφείο Προϊσταμένου Μονάδας Α1, κου Ε. Γιαμπουρά
 Γραφείο Προϊσταμένης Μονάδας Β, κας Κ. Στάθη
 Γραφείο Προϊσταμένου Μονάδας Γ, κ. Μ. Διακολιού
 Γραφείο Προϊσταμένου Μονάδας Δ, κ. Αθ. Κοσμόπουλου

Πηγή: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ