ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010 ΚΑΙ 2011”

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Επιμελητήριο Χίου προσκαλεί τα συνεργεία καθαρισμού κτιρίων να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη του έργου «καθαρισμός γραφείων και βοηθητικών χώρων του κτιρίου του Επιμελητηρίου για τα έτη 2010 και 2011», σύμφωνα με την αρίθμ. 1697/18-11-09 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται εγγράφως στα γραφεία του Επιμελητηρίου Χίου (οδός Φιλ. Αργέντη 8 – Χίος), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και 16 Δεκεμβρίου 2009.

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: