ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ

Κύριοι,

Σας ενημερώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ», προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια υλικών καθαριότητας .

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Νοσοκομείο Χίου στις 3-11-2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να προμηθεύονται την υπ' αριθμ. 7631/12-10-2009 αναλυτική διακήρυξη από το Λογιστήριο του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες αντί του ποσού των 15 ευρώ. Πληροφορίες Κ. Κωνσταντίνου τηλ. 2271305105, 2271350231.

 

 

Πηγή: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ