ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ», προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια υλικού εκτάκτου ανάγκης .

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Νοσοκομείο Χίου στις 10-11-2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να προμηθεύονται την υπ' αριθμ. 7736/14-10-2009 αναλυτική διακήρυξη από το γραφείο του διοικητικού Διευθυντή του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες αντί του ποσού των 15 ευρώ. Πληροφορίες Κ. Κωνσταντίνου τηλ. 22713- 50104, φαξ 22713-50234.

 

Πηγή: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ