ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Σας ενημερώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Χίου "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ" προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 και ώρα 10 π.μ. στο Νοσοκομείο Χίου για την ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια ειδών υγρών καυσίμων και πετρελαίου θέρμανσης στο Νοσοκομείο.

Συνολικός Προϋπολογισμός 80.000 ευρώ συμπ. ΦΠΑ

Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να προμηθεύονται την αρ. 7320/5-10-2009 αναλυτική διακήρυξη από το γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες αντί του ποσού των 20 ευρώ. Τηλ.22713-50106 και φαξ 22710-44311.

 

Πηγή: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ