ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ

Κύριοι,

Σας ενημερώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ», προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια υγρού οξυγόνου .

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Νοσοκομείο Χίου στις 17-11-2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να προμηθεύονται την υπ' αριθμ. 7612/12-10-2009 αναλυτική διακήρυξη από το Λογιστήριο του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες αντί του ποσού των 20 ευρώ. Πληροφορίες Δ. Βασιλάκης τηλ. 2271350106.

 

Πηγή: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ