ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ», προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου .

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20 Νοεμβρίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να προμηθεύονται την υπ' αριθμ. 7818/16-10-2009 αναλυτική διακήρυξη από το γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες αντί του ποσού των 20 ευρώ (τηλ. 22713-50108 φαξ 22710-44311, υπεύθυνη κα Δ. Στουπάκη)

Πηγή: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ