ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Χίου "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ" προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 και ώρα 10 π.μ. στο Νοσοκομείο Χίου για την ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια ειδών οπωροπωλείου στο Νοσοκομείο.

Συνολικός Προϋπολογισμός 90.000 ευρώ συμπ. ΦΠΑ

Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να προμηθεύονται την αρ. 7439/6-10-2009 αναλυτική διακήρυξη από το γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες αντί του ποσού των 15 ευρώ. Τηλ.22713-50106 και φαξ 22713-50241.

 

Πηγή: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ