Προκηρύχθηκαν τα Προγράμματα «Πράσινη Επιχείρηση 2010» και «Πράσινες Υποδομές 2010»

To Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας δημοσιεύει τις Προκηρύξεις και Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα Προγράμματα «Πράσινη Επιχείρηση 2010» και «Πράσινες Υποδομές 2010» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»

 

  "ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ" 

http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/prokResultsFull.asp?id=100  

 

 "ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ"

http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/prokResultsFull.asp?id=99