ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ”

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία χρηματοδότησης περιέχονται στα συνημμένα αρχεία.

Πηγή: ΕΛΑΝΕΤ