ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ PROJECT COMPAT

 

 Το Επιμελητήριο Χίου ανακοινώνει τη διενέργεια πρόχειρου δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου για το Ευρωπαϊκό  PROJECT  COMPAT» με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να αναλάβουν το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, να καταθέσουν στα γραφεία του Επιμελητηρίου Χίου σφραγισμένη προσφορά.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: 14/01/2011 και ώρα 13:00.

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 14/01/2011 και ώρα 13:00.

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ