ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ”

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ", με ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων από 15/09/2011 μέχρι τις 15/11/2011 και ώρα 24:00.
 
Ανοίξτε τα συνημμένα αρχεία

Πηγή: ΕΛΑΝΕΤ