Προκήρυξη της Δράσης “Ενίσχυση ΠΜΜΕ Βορείου Αιγαίου” των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 2β. “Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), συστημάτων αυτοματισμού καθώς και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν ή / και digital Marketing”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράματος “Βόρειο Αιγαίο 2014-2020”.

Αναλυτικά μπορείτε να βρείτε να βρείτε την πρόσκληση στο παρακάτω link: https://www.pepba.gr/wp-content/uploads/2020/03/%CE%A9%CE%9E%CE%9987%CE%9B%CE%A9-%CE%941%CE%94.pdf

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ