ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε στην προδημοσίευση του προγράμματος «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», το οποίο στοχεύει στην δημιουργία και ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας ως ισχυρής και ικανής συνθήκης για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση γνώσης, ποιότητας και περιβαλλοντικής ευαισθησίας.

Στην παρούσα φάση παρέχεται η ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν παρατηρήσεις και σχόλια επί του περιεχομένου του οδηγού προδημοσίευσης προκειμένου να ληφθούν υπόψη  από το Υπουργείο κατά τη σύνταξη του οριστικού οδηγού του προγράμματος. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα όποια σχόλια και παρατηρήσεις να αποσταλούν στη Διεύθυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας υπόψη κου Δ. Τσαγκρή / e-mail. : tsagrisd@ypan.gr ή Ι. Κωττάκη / e-mail : kottakisi@ypan.gr»