Προδημοσίευση Δέσμης Δράσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Για να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για την Προδημοσίευση Δέσμης Δράσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, πατήστε εδώ.