ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Νέο πρόγραμμα στήριξης της πραγματικής οικονομίας και της απασχόλησης ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε πρόσφατα το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, με στόχο τη διευκόλυνση της δανειοδότησης των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαιτίας της κρίσης.

Σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου το πρόγραμμα θα έχει δύο σκέλη:

Το πρώτο σκέλος θα αφορά την παροχή εγγυήσεων του ελληνικού Δημοσίου για δάνεια που συνάπτουν οι επιχειρήσεις. Το συνολικό ποσό του δανείου για κάθε επιχείρηση δεν μπορεί να ξεπερνά το ετήσιο μικτό μισθολογικό κόστος της, ενώ το ύψος της εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου μπορεί να φθάσει έως 90% του παρεχόμενου δανείου.
Το δεύτερο σκέλος θα αφορά την επιδότηση επιτοκίου, με στόχο τη μείωση του κόστους των επιχειρήσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.
Η διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος θα είναι μέχρι το τέλος του 2010. Ο χρονικός ορίζοντας παροχής της εγγύησης του Δημοσίου σε αυτή την κατηγορία των δανείων ορίζεται στα 4 χρόνια με δυνατότητα παράτασης για 1 χρόνο ακόμη, ενώ ο χρονικός ορίζοντας της επιδότησης του επιτοκίου ορίζεται έως 31/12/2012. Βασικές προϋποθέσεις για να ενταχθεί κάποια επιχείρηση είναι:

Να μην ήταν προβληματική μέχρι τις 1/7/2008.
Να μην προβεί μέχρι τις 31/12/2010 σε μείωση του αριθμού των θέσεων εργασίας της.
Ο κ. Παπαθανασίου στη δήλωσή του πρόσθεσε ότι «με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται σε μια κρίσιμη περίοδο η επιβίωση και η συνέχιση της λειτουργίας χιλιάδων επιχειρήσεων και κατ' επέκταση η απασχόληση και το εισόδημα πολλαπλάσιου αριθμού εργαζομένων».

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ