ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ" καλεί σε επαναληπτική πρόσκληση εκδηλωση ενδιαφέροντος, για τα εξής :

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

1. Αγ. Πολύκαρπος 10.000 τ.μ.

2. Φάρκαινα (Αγγιναριώτισσα) 2.600 τ.μ.

ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΧΩΡΟΣ

1. Κοντάρι- Τοιχογύρι 4.000 τ.μ.

2. Παν. Αγγιναριώτισσα 5.620 τ.μ.

την 19-5-2011 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Γενικού Νοσοκομείου Χίου.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να προμηθεύονται τις αναλυτικές διακηρύξεις απο το γραφείο της Ειδικής Διαχείρισης Περιουσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χίου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες κος Βασιλάκης και κα Κωνσταντίνου, τηλ., 2271350222 και φαξ 2271044311.

Πηγή: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ