Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου: Επιστολή προς το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων σχετικά με την αύξηση προϋπολογισμού των δράσεων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας στο Ε.Π. “Βόρειο Αιγαίο” 2014-2020

Επισυνάπτεται Δελτίο Τύπου του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου που αφορά επιστολή προς το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων σχετικά με την αύξηση προϋπολογισμού των δράσεων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας στο Ε.Π. “Βόρειο Αιγαίο” 2014-2020.

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: