Περιφερειακή Ενότητα Χίου Τμήμα Πολιτικής Προστασίας: Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ομαδικού εξοπλισμού-υλικού

To Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου προτίθεται να ενισχύσει με ομαδικό εξοπλισμό της Εθελοντικές Ομάδες Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται στο νησί μας με τα κάτωθι υλικά: 

Σωλήνες πυρόσβεσης, Φ.25, 15 – 16 bar  (συνολο 176)

Σωλήνες πυρόσβεσης, Φ.45, 15 – 16 bar  (συνολο 26)

Σωλήνες πυρόσβεσης, Φ.65, 15 – 16 bar (συνολο 13)

Συστολικό 25/45  (συνολο 28)

Συστολικό 45/65  (συνολο 11)

Δίκρουνο 45/2Χ25  (συνολο 13)

Αυλός 25  (συνολο 13)

Αυλός 45  (συνολο 5)

Τα παραπάνω πρέπει να διαθέτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές του Πυροσβεστικού Σώματος, επίσης να υπάρχει η κατάλληλη  πιστοποίηση (ISO) προϊόντων και επιχειρήσεων για την διάθεση τους.

Oι παραπάνω ποσότητες δύναται να τροποποιηθούν προς όφελος των απαραίτητων αναγκών ανάλογα με τις προσφέρουσες τιμές 

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν με e-mail στο i.kountouriadis@chios.pvaigaiou.gov.gr., ή με FAX στο 22713 – 50548, ή δια χειρός στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 και ώρα 13:00. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την προμήθεια ανέρχεται στις 20.000 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ 17%. 

Επισυνάπτεται η σχετική πρόσκληση.

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: