Περιφερειακή Ενότητα Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διακίνηση αλληλογραφίας με υπηρεσία Ταχυμεταφοράς.

Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου ενημερώνει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση αλληλογραφίας και δεμάτων μέσω ταχυμεταφοράς, ότι μπορούν να στείλουν την οικονομική προσφορά τους, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες αλληλογραφίας (Επιστολές και Δέματα) για το χρονικό διάστημα από 01.04.2023 έως 31.03.2024.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, μπορούν να υποβάλλουν, εγγράφως  σε σφραγισμένο φάκελο, την οικονομική προσφορά τους,  μέχρι τη Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00 μ.μ. στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού, της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Π. Β. Α. (Πολυτεχνείου 1, Ισόγειο, Τ.Κ. 82100, Χίος).

Αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επισυναπτόμενη Πρόσκληση (word & pdf) όπου περιλαμβάνονται οι Τεχνικές προδιαγραφές και το Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΧΙΟΥ 2023_word

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΧΙΟΥ 2023_pdf