Περιφερειακή Ενότητα Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών.

Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου απευθύνεται στους ενδιαφερόμενους προκειμένου να καταθέσουν προσφορές, για την υλοποίηση του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για τo έτoς 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο, έως την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00 στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού, της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στην οδό Πολυτεχνείου 1 (Ισόγειο), ΤΚ 82100, στη Χίο.

Συνημμένη μπορείτε να βρείτε την αναλυτική πρόσκληση με τα Παραρτήματα Α(τεχνικές προδιαγραφές) και Β(περιοχές εφαρμογής του έργου).

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ _ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ