Περιφερειακή Ενότητα Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ειδών γραφικής ύλης

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Χίου πρόκειται να προμηθευτεί διάφορα είδη γραφικής ύλης για τη λειτουργία των υπηρεσιών της.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν την κλειστή προσφορά τους, στο Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, στην οδό Πολυτεχνείου 1, έως την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14:30.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο και το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς. 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ