Περιφερειακή Ενότητα Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες καθαρισμών εγκαταστάσεων Π.Ε. Χίου

Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου στα πλαίσια της αντιπυρικής περιόδου θα προβεί σε άμεσους καθαρισμούς των εγκαταστάσεων της, με τίτλο : «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΟΔΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗ, ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ, ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΙΟΥ»

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, οδός Πολυτεχνείου 1 ή με e-mail στο i.kountouriadis@chios.pvaigaiou.gov.gr   ή με Fax στο 22713 – 50548, από τις 28 Ιουλίου 2020 έως και τις 30 Ιουλίου 2020 και ώρες από 8:00 έως 14:00. 

Επισυνάπτονται η Πρόσκληση και η Τεχνική Περιγραφή. 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ