Περιφερειακή Ενότητα Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διενέργειας μυοκτονίας και απεντόμωσης στο ΚΤΕΟ της Π.Ε. Χίου.

Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου / Διεύθυνση Μετ. & Επικ./ Τμήμα ΚΤΕΟ καλεί γεωπόνους, συναφών εργασιών, να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για διενέργεια μυοκτονίας και απεντόμωσης στο κτίριο του ΚΤΕΟ της Π.Ε. Χίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν τις έγγραφες προσφορές τους, οι οποίες θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι και τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2020 και ώρα 11:00, στον κο Χαβιάρα Παντελή  ( τηλ. 22713-52902 & 22713-52903) στο τμήμα ΚΤΕΟ της Π.Ε.Χίου, περιοχή Κοντάρι στο Αεροδρόμιο.

Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη Πρόσκληση.

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: