Περιφερειακή Ενότητα Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης

Η Π.Ε. Χίου καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Χίου για το σχολικό έτος 2020-2021, συνολικού ποσού 58.700,81€ συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 15% και ΦΠΑ 17%.

Οι φάκελοι θα πρέπει να κατατεθούν στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας μέχρι και τις 9/11/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 πμ.

Συνημμένη μπορείτε να βρείτε την αναλυτική πρόσκληση καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ