Περιφερειακή Ενότητα Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2019-2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαπραγμάτευση για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Χίου για το σχολικό έτος 2019-2020.

 

Επισυνάπτονται τα κάτωθι έντυπα:

  •  Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης 
  •  Τεχνικές Προδιαγραφές
  •  Υπεύθυνη Δήλωση
  •  Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

 

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ