Περιφερειακή Ενότητα Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια φωτιστικών στυλων

 Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου πρόκειται να προμηθευτεί φωτιστικούς στύλους (τοποθετημένους). Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να προσκομίσουν κλειστή προσφορά στην Υπηρεσία (Πολυτεχνείου 1, Χίος) μέχρι την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 και ώρα 11:00.

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή που θα τεκμηριώνουν την συμμόρφωση με τις ελάχιστες προδιαγραφές.

Επισυνάπτονται:

– H αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου http://www.pvaigaiou.gov.gr στους Διαγωνισμούς

– To έγγραφο τεχνικών προδιαγραφών

– Η οικονομική προσφορά

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ