Περιφερειακή Ενότητα Χίου – Έρευνα αγοράς για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Χίου

 Πρόσκληση ενδιαφέροντος από την Περιφερειακή Ενότητα Χίου για Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Πολυτεχνίου 1 Χίος, μέχρι και την Τρίτη 7 Μαϊου 2019 και ώρα 15:00. 

Επισυνάπτεται η επίσημη ανακοίνωση, καθώς και οι φόρμες για την οικονομική & τεχνική προσφορά.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ