Περιφερειακή Ενότητα Χίου:Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ειδών καθαριότητας

Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου πρόκειται να προμηθευτεί διάφορα είδη καθαριότητας σύμφωνα με τις ποσότητες των ειδών που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση,απαραίτητα για την λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις παρακαλούνται να προσκομίσουν την κλειστή προσφορά τους στο Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας της Π.Ε. Χίου, Πολυτεχνείου 1  έως  την Παρασκευή 20-03-2020 και ώρα 14:30.

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ