Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης στην Π.Ε. Χίου

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Β. Αιγαίου καλεί για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Χίου.

Οι κλειστοί φάκελοι θα κατατίθενται στη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Πολυτεχνείου 1, Ισόγειο, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω ταχυδρομείου ή fax έως και τη Δευτέρα 10/2/2020 και ώρα 14:00.

Επισυνάπτεται η αναλυτική διακήρυξη.

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: